Hyundai H150 Thùng Đông Lạnh

Hyundai H150 Thùng Đông Lạnh được sản xuất dựa trên nền tảng Hyundai New Porter H150. Thùng đông lạnh được đóng theo tuyên chuẩn quốc tế, chất lượng cao.

    0981 059 990