Thị trường ô tô

Thị trường xe ô tô thương mại cuối năm 2019

Bước vào cuối tháng 11/2019, cũng như những năm trước thị trường xe ô tô thương mại có nhiều biến động ảnh hưởng tới thị hiếu người tiêu dùng trong nước.