Bản tin tổ lái

Mải xem điện thoại có thể bị phạt tiền

Tại Trung Quốc, chính quyền tỉnh Hà Nam đang xem xét ban hành luật mới nhằm ngăn chặn một trong những thói quen xấu của người tham gia giao thông.